Społeczeństwo

Rozwody

Rozwody

Podobnie jak w innych krajach, również w Polsce z roku na rok przybywa rozwodów. Sprawy rozwodowe mają zawsze charakter osobisty, a więc nikt za nas nie będzie mógł o taki rozwód wnioskować. Często rozwody odbywają się w sposób polubowny i strony doskonale się dogadują, ale są również sytuacje, gdzie wynikają pewne spory, powodujące że koniecznie […]

Read More →

Read More →

Religie na świecie – znane i mniej znane

Religie na świecie – znane i mniej znane

Luteranizm Wielka reformacja kościoła rzymskokatolickiego, jaka rozpoczęła się w XVI. wieku, nierozerwalnie związana jest z osobą Marcina Lutra, niemieckiego księdza, który miał przybić swoje słynne tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze. Słynne dziewięćdziesiąt pięć tez, jakie zostały według legendy przybite do kościelnych drzwi, nie wywołało wielkiego poruszenia. Sam fakt ich przybicia jest mocno dyskutowany przez […]

Read More →

Read More →

Top